Tulityökortti-koulutukset

Mikä on tulityötä?

Tulityössä toteutuu samanaikaisesti kaksi eri ehtoa: Työssä on syttymän aiheuttaja ja työ aiheuttaa palovaaran ympäristössä.

Tulitöitä ovat mm. kipinöintiä aiheuttava kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta. Tulitöiksi luetaan myös työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avoliekkiä, kuumailmapuhallinta tai muuta näihin verrattavaa voimakasta lämpösäteilyä tuottavaa työvälinettä.

Tulityöt ovat erityistä vaaraa aiheuttavia töitä, joita säätelevät monet lait, säädökset ja määräykset. Tulitöitä ohjaava lainsäädäntö edellyttää suunnitelmallisuutta, onnettomuuksien ennalta ehkäisyä ja onnettomuuksiin varautumista henkilöiden, ympäristön ja omaisuuden turvaamiseksi.

Uusi tulityökortti yhdisti tulityökorttikoulutuksen sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökorttikoulutuksen. Koulutus muuttui myös kansainvälisemmäksi ja uusi tulityökortti on voimassa Norjassa ja Tanskassa. Pohjoismaisten palontorjuntaliittojen hyväksymä tulityökortti hyväksytään myös Suomessa. Heinäkuussa 2023 Ruotsin Tulityökoulutus uudistui, eikä suomalainen kortti ole enää pätevä Ruotsissa.

Tulitöitä koskevat erilaiset lainsäädännöt ja ohjeet

Pelastuslaki (379/2011)
Vakuutussopimuslaki (543/1994)
Työturvallisuuslaki (738/2002)
Rikoslaki (39/1889)
Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003)
Tulitöiden paloturvallisuus (SFS 5900)
Katto- ja vedeneristystöiden tulitöiden paloturvallisuus (SFS 5991)

Kuka tarvitsee tulityökortin?

Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltäessä tulityöntekijällä tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva Tulityökortti. (lähde: spek.fi)

 

Katso tulevat koulutukset

Ukkonen Palvelut Oy

JONI UKKONEN
puh. 040 515 4625
joni(at)ukkonenpalvelut.fi

Mäntysuonkatu 14, 53550 Lappeenranta

y-tunnus 3377733-4

Facebook
Luotettava KumppaniAAA - Korkein luottoluokitus (Bisnode 2016)